De behandeling

Transplantatie van een tand of kies

Bij een autotransplantatie wordt een tand of kies (waar hij gemist kan worden) uit het eigen gebit verplaatst naar een andere plek in de mond (waar deze nodig is). Een vaak voorkomende  behandeling is het transplanteren van een kleine kies vanuit de bovenkaak naar een ontbrekende kies in de onderkaak. In andere gevallen wordt de ingreep uitgevoerd bij voortanden die als gevolg van een ongeluk verloren zijn gegaan. Een donorelement die in ontwikkeling is (d.w.z. nog niet volgroeid) gaat zich op zijn nieuwe plek verder afvormen.

De behandeling

Omdat de transplantatie onder (plaatselijke) verdoving plaatsvindt, zal tijdens de behandeling geen pijn worden gevoeld. In uitzonderlijke gevallen wordt deze onder algehele narcose gedaan. Op de nieuwe plek wordt met een boor een gaatje gemaakt in de kaak. Vervolgens wordt het donorelement voorzichtig losgemaakt en verplaatst naar de nieuwe plek. Met hechtingen wordt de tand vastgezet.

Na de behandeling

In de meeste gevallen volstaat paracetamol om napijn tegen te gaan. Op de dag van de ingreep mag je de mond niet spoelen. Na een dag moet je de wond met een voorgeschreven spoelmiddel gaan spoelen. De eerste zes weken mag je niet op de verplaatste kies gaan kauwen.  Na een week worden de hechtingen verwijderd. Na 3 en 6 weken wordt een kleine röntgenfoto gemaakt om de genezing te vervolgen. Als het donorlement goede genezing toont, kan deze nu door de orthodontist worden bewogen. In het frontgebied wordt vooraf het donorelement middels witte vullingsmateriaal (composiet) omgevormd tot een tand.

Orthodontie

Een autotransplantatie gaat doorgaans gepaard met een orthodontische behandeling. Middels een slotjesbeugel  wordt het donorelement op de ideale positie gezet en kan in de meeste gevallen de open ruimte, welke is ontstaan op de donorplek, orthodontisch worden gesloten.

Nazorg

Het transplantaat wordt nog een paar keer, tot het einde van de beugelbehandeling, gecontroleerd op correcte genezing. In sommige gevallen wordt de transplantaat middels een nieuwe witte restauratie verfraaid.

Afspraak maken

Wilt u meer informatie of een afspraak? Neem gerust contact met ons op.

Orthodontiepraktijk Almelo

Matthew Wiranto

Twentheplein 1H
7607 GZ Almelo
0546 745 720

Tandartspraktijk in Extenso

John Zaia

Hogelandsingel 61
7512 GC Enschede
053 478 56 04